Phone: 03-6836004 - Fax: 03-6817263 - Store address: Ben Zvi Way 29, Tel-Aviv